රසායනික පොහොර තහනමත් ආසස්සට හරවන නියෝග

රසායනික පොහොර ආනයනය මුළුමනින්ම තහනම් කරමින් ආණ්ඩුව විසින් නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනය ලිහිල් කරමින් මුදල් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. අංක 2238/45 දරණ නිවේදනයට අනුව සමහර රසායනික පොහොර වර්ග ගෙන්වීම සදහා අවසරය ආණ්ඩුව විසින් ලබා දී තිබෙන අතර ඊට මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස බැසිල් රාජපක්ෂ ජුලි 30 වන දා අත්සන් තබා තිබේ.
1969 අංක 1 දරන ආනයන සහ අපනයන (පාලන) පනතේ ඇතැම් වගන්ති වලට අනුව ඇමතිවරයා මෙම නිවේදනය නිකුත්කර ඇත.
ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ආණ්ඩුවේ ආමත්‍යවරු අවස්ථා ගණනාවකදීම ප්‍රකාශ කර සිටියේ කිසිඳු හේතුවක් මත රසායනික පොහොර ආනයනය නතර කිරීමට ගත තීන්දුව ආපසු හරවන්නේ නොමැති බවයි.
මේ අතර මෙම තීරණය කිසිදු අයුරකින් ආපසු හරවන්නේ නැති බව ජනාධිපතිවරයා පවසන විට කිසිදු ප්‍රශ්න කිරිමකින් තොරව එයම අනුමත කරමින් එයම ජනපතිවරයාගේ වචනම යලි යලිත් කියවන මැති ඇමති වරුන් ද මෙම ස්ථාවරයේම සිටියේය.
කෙසේ නමුත් ආණ්ඩුවට සහය දැක්වූ ආගමික නායකයින් ද කියා සිටියේ මෙම තීන්දුව ක්‍රමානුකූලව ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගයක් බවයි.
රසායනික පොහොර ආනයනය මුළුමනින්ම අත්හිටුවීමට හේතුව ලෙස ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන් පසුගිය කාලය පුරාම ප්‍රකාශ කර සිටියේ රජරට පැතිරෙන වකුගඩු රෝගය යි. ඒ අතර රට පුරා හමු වන පිළිකා රෝගය නැති කිරීම සඳහා එම පියවර ගත් බවයි. එහෙත් අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් රසායනික පොහොර ගෙන්වීමේ තහනම ලිහිල් කිරීම තුළ මෙම රෝග පැතිරීමට ඒ කෙසේ බලපානු ඇත් දැයි තවම ආණ්ඩුව පාර්ශවයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කර නැත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 2 =