“මගෙන් ආයතන දෙකක් ගැලවීම ගැන ජනාධිපතිවරයා කෝල් කරලා හේතු කිව්වා”

- සරත් වීරසේකර

තම අමාත්‍යංශය යටතේ පවතින ආයතන දෙකක් පසුගියදා ඉවත් කිරීමට හේතු වූ කරුණු පිළිබඳ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් තමාට දැනුම් දුන් බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර පවසයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් තමාට ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඇමතුමක් ලැබුණු බවත් ජනාධිපතිවරයා විසින් මෙම ආයතන පවරා ගනු ලැබුවේ දැනට ක්‍රියාත්මක කරන සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සහ බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකායේ පූර්ණ සහයෝගය ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය වී ඇති බැවින් යැයි තමාට දැනුම් දුන් බව ද අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර තිබේ.
මෙලෙස පවරා ගත්තේ සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්යසාධක බලකා දෙපාර්තමේන්තුව යි.
මේ අනුව ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය සහ ජාතික පොලිස් අභ්‍යාස ආයතනය යන ආයතන දෙක පමණකි.

එබැවින් සිය විෂය පථය යටතේ පවතින ආයතන ඉවත් කිරීම පිළිබඳ තමාට ගැටලුවක් නැතැයි ඇමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පසුගියදා ජනාධිපතිවරයාගේ අත්සනින් යුතු ගැසට් පත්‍රයෙන් සිවිල් ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව සහ බහුකාර්ය සංවර්ධන කාර්ය සාධක බලකාය ජනාධිපතිවරයාගේ යටතේ පවතින ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා ගැනිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

1 × 1 =