ධීවර නිවාස මුහුදට යයි

මහවැව, තොඩුවාව සහ ඉරණවිල වෙරළ තීරයේ වරින්වර සිදු වන වෙරළ ඛාදනය ඉහළ ගොස් ඇතැයි ද, ඒ සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන්ට සහ ප්‍රදේශයේ දේශපාලනඥයන්ට කොතෙක් කරුණු කීව ද, ඊට විසැඳුමක් නොමැති බව තොඩුවාව ධීවර ජනතාව පවසති.

මේ සම්බන්ධයෙන් උතුරු තොඩුවාව ග්‍රාම නිලධාරී වසමේ ජනතාව පවසන්නේ මේ වන විට තම නිවාසවල කොටස් මුහුදට ගසාගෙන යාම ආරම්භ වී ඇති බවත්, මෙම විනාශයෙන් තමන් මුදා ගැනීමට කටයුතු කරන ලෙස වසර ගණනාවක සිට කොතෙක් ඉල්ලීම් කළත්, ඊට විසඳුම් නොලැබුණු බව ය.

2011 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මෙම දැනුම්වත් කිරීම් සිදු කළ බව මෙම ධීවර ජනතාව පවසති. මෙම වෙරළ ඛාදනය හේතුවෙන් ඇතැම් ධීවර පවුල්වලට රාත්‍රිය ගත කිරීමට වෙනත් නිවෙස් සොයා යාමට සිදුව ඇත.

“ඡන්දයට කලින් අරුන්දික ප්‍රනාන්දු ආවා. ඇවිත් ගල්වැටි දාලා දෙන්න පොරොන්දු වුණා. ඒ පොරොන්දුව ඉටු නොවුණු නිසා අපි නැවත ගිහිල්ලා කරුණු කිව්වා. නමුත්, ප්‍රශ්නයට විසැඳුමක් නෑ.”●

ශිවන්තිකා මුතුගලගේ – හලාවත
Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen + one =