වන්දි නැත් නම්, වස ඉල්ලයි

පොහොර සහ කෘෂි රසායන හිඟය හේතුවෙන් මෙවර වී අස්වැන්න සියයට 50කින් අඩු වී ඇතැයි මාතලේ, විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ගොවීහු පවසති.

ආණ්ඩුවේ වරදින් සිදුව ඇති මෙම වගා හානියට වන්දි ලබා දීමට නොහැකි නම්, වස බෝතලයක් බැගින් ගොවීන්ට ලබා දෙන ලෙස හඳුන්ගමුව බී 1 ගොවි සංවිධානයේ ලේකම් චමින්ද බණ්ඩාර පවසයි.

මාතලේ, විල්ගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ වී අස්වැන්න විනාශ වීම නිසා තමන් මෙම ඉල්ලීම කරන බව එම ගොවි සංවිධානයේ සෙසු සාමාජිකයෝ ද පවසති.

“පොහොර හිඟය නිසා මේ කන්නයේ අස්වැන්න අඩු වෙන බව දැනගෙන හිටියේ. ඒ අතරේ තමයි, පුරුක් පණු රෝගයෙන්, කීඩෑ උවදුරෙන්, වල් පැළවලින් හානි වෙන්න පටන් ගත්තේ. ඒවාට ගහන්න තෙල් නැති වුණාට පස්සේ වී අස්වැන්න නැත්තට ම නැති වුණා. ගිය වියදම පියවා ගන්නවත් වන්දියක් ඕනෑ.” චමින්ද බණ්ඩාර පවසා සිටියේ ය●

ආර්. ජයසේන – විල්ගමුව
Leave A Reply

Your email address will not be published.

fourteen − 9 =