ගුරුවරුන්ගේ විභාග දීමනා කැපීමට කැබිනට් අනුමැතිය !

ගුරු වැටුප් විෂමතා විසඳීමට සල්ලි නැති බව ප්‍රකාශ කරන ආණ්ඩුව ‘එයාර් ලයින්’ සමාගමට රුපියල් කෝටි 10,000ක් ලබා දීම සහ ආදායම් බදු විශාල වශයෙන් කපාහැරීම වැනි ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇති අතර, අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර විභාග රාජකාරිවලට යොදවන ගුරුවරුන්ගේ දීමනා කපාහැරීමට කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී තිබේ.

විභාග රාජකාරිවල යෙදෙන ගුරුවරුන්ට දැනට ගෙවන රුපියල් 1,800.00ක දෛනික දීමනාව රුපියල් 1,600.00ක් දක්වා අඩු කිරීමට 2020 ඔක්තෝබර් 28 වැනිදා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී ඇත. අංක 20/1892/308/019 දරන කැබිනට් මණ්ඩල පත්‍රිකාවට ලැබුණු අනුමැතිය පරිදි විභාග කොමසාරිස්වරයා විසින් 2021 ජූලි 18 වැනිදා සියලු‍ ම පළාත් අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරුන් වෙත චක්‍රලේඛයක් යවා තිබේ.

“එම රාජකාරි කටයුතු සඳහා රුපියල් 1,800.00ක දෛනික දීමනාව අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ අනුව සංශෝධනය කර ඇති බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඒ අනුව අමාත්‍ය මණ්ඩල පත්‍රිකා අංක 20/1392/808/019 සහ 2020.10.28 දින ලබා දී ඇති අනුමැතිය පරිදි එම දෛනික දීමනාව රුපියල් 1,600.00ක් වන බව කාරුණිකව දැනුම් දෙමි‘ යනුවෙන් එමඟින් දක්වා තිබේ.

විදුහල්පති සහ ගුරු වැටුප් විෂමතා විසඳීමට ආණ්ඩුවට මුදල් නැති බව ප්‍රකාශ කළ ද, බංකොළොත් කර තිබෙන ශ්‍රී ලංකන් සමාගමට 2020 ඔක්තෝබර් 26 වැනිදා රුපියල් කෝටි 1,000කට වැඩි මුදලක් ලබා දීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවට වෘත්තීය සංගම් චෝදනා කරයි. ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ විසින් මේ බව මාධ්‍යයට හෙළි කර තිබේ. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා බලයට පැමිණි වහා ම ආදායම් බදු ගෙවීමේ කඩඉම් සීමාව වාර්ෂිකව රුපියල් ලක්ෂ 6 සිට ලක්‍ෂ 30ක් දක්වා ඉහළ දැමීමෙන් එම බදු ගෙවන්නන් ලක්ෂයකට අධික පිරිසක් නිදහස් කර ඇති බවට ද ඔහු විසින් චෝදනා කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

4 × 1 =