වෛද්‍ය ජයරුවන් බන්ඩාරට කොරෝනා

වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ නියෝජ්‍ය අධයක්ෂක වෛද්‍ය ජයරුවන් බන්ඩාරට කොරෝනා ආසාදනය වී ඇතැයි වාර්තා වේ.
වෛද්‍ය බන්ඩාර තමන්ගේ පලමු එන්නත ලෙස ඇස්ට්‍රාසොනිකා එන්නතද දෙවන එන්නත ලෙස ෆයිසර් එන්නතද ලබා ගෙන ඇති අතර කොරෝනා ආසාදිතයෙකු ලෙස තහවුරු වීමෙන් පසු වෛද්‍ය උපදෙස් මත නිවසේ නිරෝධායනය වන බව වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 + five =