ඇහැළියගොඩ නගරය වසා ගත් ගුරු ,විදුහල්පතිවරුන් විරෝධතාවය

ගුරු ,විදුහල්පති වැටුප් විෂමතා වහා ඉවත් කරනු!, ආණ්ඩුවේ මර්දනය නතර කරනු ! අධ්‍යාපනය විකිණිමේ හා මිලිටරීකරණය කිරීමේ කොතලාවල පනත හකුළාගනු! වසර 24 ක් අහිමි කළ ගුරු විදුහල්පති වැටුප් වහා ලබා දෙනු! යන ඉල්ලීම් රැසක් මුල් කර ගනිමින් ගුරු විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති එකතුව අද(28) ඇහැළියගොඩ නගරයේ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණ.

මෙම විරෝධතාවයට පළාතේ ගුරු-විදුහල්පතිවරුන් විශාල ප්‍රමාණයක් සහබාගි වූ බව ඇහැළියගොඩ අප වාර්තාකරු පවසයි.

අද ඇහැළියගොඩ නගරයේදී පැවති ගුරු විරෝධයට එක්වූ දැවන්ත ගුරු පිරිසෙන් ඇහැළියගොඩ නගරය පිරි ගියේය.
විරෝධතාවය අතරතුර එතනට පැමිණි පොලිසිය විරෝධතාවය නතර කරන ලෙස නියෝග කළ අතර එහිදී පොලිසිය සහ ගුරු ,විදුහල්පතිවරුන් අතර බහින්බස් වීමක්ද සිදුවිය. කෙසේ නමුත් පොලිසියේ විරෝධය නොතකමින් ගුරු ,විදුහල්පතිවරුන් දිගටම තම විරෝධය දක්වන ලද බව අප වාර්තාකරු පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × four =