අධ්‍යාපන මිලිටරීකරණයට එරෙහිව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් අද(28) විරෝධතා

කොතලාවල පනත හරහා සිදු කෙරෙන අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණය සහ මිලිටරීකරණය කිරීමට එරෙහිව අද දිනයේ (ජූලි 28) සංකේත වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් සහ අනධ්‍යන සේවකයන් ද ක්‍රියා කළේය.
ඒ අනුව අද දිනයේ සියලුම රජයේ විශ්වවිද්‍යාලවල මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වන අතර මාර්ගගත අධ්‍යාපන කටයුතුද අද දිනය තුළ සිදු නොවිය.

විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ගේ සමිති සම්මේලනයේ සභාපති මහාචාර්ය ශාම බන්නැහැක මහතා ඊයේ සඳහන් කළේ, කොතලාවල ආරක්ෂක විද්‍යාල පනතට විරෝධය පළකරමින් එම තීරණය ගත් බවයි.
පහත දැක්වෙන්නේ පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය, සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය, විරෝධතාවයේ අවස්ථා ඡායාරුප පෙළකි.

සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය

පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය

 

කොළඹ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලය

l

 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + 12 =