අධ්‍යාපනය මිලිටරීකරණයට එරෙහිව විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් හෙට වර්ජනයේ

කොතලාවල පනත හරහා සිදු කෙරෙන අධ්‍යාපනය පෞද්ගලීකරණය සහ මිලිටරීකරණය කිරීමට එරෙහිව හෙට දිනයේ (ජූලි 28) සංකේත වර්ජනයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන් තීරණ කරත තිබේ. විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්ය සන්ධානය විසින් මේ බව සඳහන් කළේ අද (27,) අධ්‍යාපනය මිලිටරීකරණයට එරෙහි ජනතා ව්‍යාපාරය විසින් කැඳවූ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක් වෙමිනි.

ඒ අනුව හෙට දිනයේ සියලුම විශ්වවිද්‍යාලවල මෙම වර්ජනය ක්‍රියාත්මක වන අතර මාර්ගගත අධ්‍යාපන කටයුතුද හෙට දිනය තුළ සිදු නොවනු ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five − 3 =