තවත් කොවිඩ් මරණ 52 ක් ඊයේ (23) සමස්ත මරණ 4054 ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 52ක් ඊයේ දිනයේ සිදුවී ඇති බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

ඊයේ (23) දින තහවුරු කර ඇති එම මරණ 52ත් සමග මෙරට සිදුවී ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 4054ක් දක්වා ඉහළගොස් ඇත.

මේ අතර අවුරුදු 30ට අඩු එක් මරණයක් ද වාර්තා වී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three − 3 =