ගුරු – විදුහල්පති විරෝධතාව නිසා ගාලු පාරත් වසයි

ගුරුවරුන්ගේ හා විදුහල්පතිවරුන්ගේ වසර 24ක් නොවිසඳුනු වැටුප් විෂමතාවන් ඉවත් කිරීම, කොතලාවල විශ්වවිද්‍යාල පනත හකුලා ගැනීම, ඔන්ලයින් සදහා සියලු දරුවන්ට පහසුකම් ලබාදීම ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල්කරගෙන වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් අරඹා සිටින ගුරු – විදුහල්පති වෘත්තීය සමිති නායකයින් සහ සමාජිකයින් දහස් ගණනක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක නිරත විය.

ගුරු – විදුහල්පතිවරුන් කොටුව දුම්රියපොළ ඉදිරිපිට විරෝධතාවයේ නිරතවෙමින් පසුව ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය දක්වා පාගමනින් පැමිණි අතර එහිදී පැයකට ආසන්න කාලයක් ගාලු පාර වසාදමා තිබිණි.

අධ්‍යාපන ඇමතිවරයා සහ ලේකම්වරයා සමග දිගින් දිගටම සාකච්ඡා සඳහා අවස්ථාවල සිටි බවත් එම සාකච්ඡා ලබා නොදීම මත විරෝධතා ආරම්භ කිරීමෙන් පසු ලබා දුන් සාකච්චාවේදීද ස්ථීර විසඳුමක් ලබා නොදුන් බවත් ඒ අනුව මින් ඉදිරියට එවැනි සාකච්ඡා ඵලක් නැති බැවින් ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටින බවත් ලංකා ගුරු සේවා සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් මහින්ද ජයසිංහ සඳහන් කරයි.

විරෝධතාවය අතරතුර ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ නිලධාරීන් පිරිසක් පැමිණ විරෝධතාවයේ නිරත ගුරුවරු සමග සාකච්ඡාවක නිරත වූ අතර ගුරු – විදුහල්පති සංගම් නායකයින් එහිදී එම නිලධාරීන්ට සඳහන් කර ඇත්තේ තමන්ට ජනාධිපතිවරයා සමග සාකච්ඡාවක් ලබාදිය යුතු බවයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

13 + ten =