අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල ට එරෙහිව විශ්වාසභංග පරාජය වෙයි

බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල ට එරෙහිව ඉදිරිපත්ව ඇති විශ්වාසභංග යෝජනාව ඊයේ (19) සහ අද (20) පාර්ලිමේන්තුවේ දි විවාදයට ගැනුණු අතර අද ඡන්ද විමසීමේදී සමගි ජන බලවේගය ගෙනා විශ්වාසභංග යෝජනාව පරාජයට පත්වී තිබේ.

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීමට ගත් තීරණය ගත් එරෙහිව සමගි ජන බලවේගය පක්ෂය විසින් අමාත්‍යවරයාට එරෙහිව විශ්වාසභංග යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

සමගි ජන බලවේගය ගෙනා විශ්වාසභංග යෝජනාවට පක්‍ෂව ඡන්ද 61    විපක්‍ෂව ඡන්ද  152  ලැබී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × 5 =