ඊයෙත්(18) කොවිඩ් මරණ 48ක්

ඊයේ (18) දිනයේ දී මෙරටින් තවත් කොවිඩ් මරණ 48ක් මෙරටින් වාර්තා වී ඇති බව සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර ඇත

වයස අවුරුදු 30 ට අඩු එක් මරණයක්, අවුරුදු 30 -59ත් අතර මරණ 10ක් හා අවුරුදු 60 හෝ ඊට වැඩි මරණ 37ක් එම මරණ අතර වේ.

මේ සමඟ මෙරටින් වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 3,827 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇත.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

17 − ten =