වීර විකාර!

ජනතාව විනයගරුක කරන්න අවුරුදු 18 ට වැඩි සෑම කෙනෙකුටම හමුදා පුහුණුවක් දෙන්ඩ ඕනේ කියලා සරත් වීරසේකර කියලා තියෙනවා
ඒ ගැන අදහස.
ලෝකයේ කිසිම හමුදාවක් විනයගරුක වී ඇති බවට මෙතෙක් තහවුරු වෙලා නැහැ. විනයගරුක හමුදාවකට යුද්ධයක් දිනන්නත් බැහැ. ඔය හමුදාවල විනයගරුකභාවය තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔවුන් යුද්ධ කරන්නේ නැතිකොට පිට්ටනිවල සරඹ ක්‍රියාකාරකම්, විවිධ පුහුණුවීම් සහ එවැනි ව්‍යාපෘතිවලදී පිළිවෙලකට කාලසටහනකට වැඩ කිරීම වැනි දේවල්. එහෙම කෙරුවද හමුදාකරුවාගේ ප්‍රධාන කටයුත්ත යුද්ධය නම් අනිකාව විනාශ කිරීමේ කටයුත්තට ක්‍රමානුකූලව සහ උපක්‍රමශීලීව සූදානම්වීම බැවින් අවසානයේ එවැනි ව්‍යාපෘතියකින් විනය ගරුක පුද්ගලයෙක් බිහිවෙලා නැහැ. හමුදාවේ හිටිය අය සිවිල් ජීවිතයේ දී විශේෂයෙන් විනයගරුක පුද්ගලයින් බවට කිසිම තැනකින් තහවුරු වෙලාත් නැහැ. නමුත් හමුදා අභ්‍යාසවලදී ඔවුන්ව පාලනය කිරීම සඳහා දැඩි අණක් (command) එකක් ගෙනියනවා. විනය කඩන උන්ට දඬුවම් දෙනවා. එහෙම නැතුව ඔවුන්ව පාලනය කරන්න අමාරුයි. ඉතින් රටක නීතිය තියෙන්නෙත් දැඩිව ක්‍රියාත්මක කරන්නයි, ඒකට තමයි නීතියේ ආධිපත්‍ය කියන්නේ, නීතිය එහෙම ක්‍රියාත්මක කරගන්න බැරුව හමුදා පුහුණුව දීමෙන් විනයගරුක මිනිසුන් බිහි වෙන්නේ නැහැ. සරත් වීරසේකරම දන්නවා එහෙම නීතියේ ආධිපත්‍යක් මේ රජයට පිහිටවන්න බැරි බව. ඒකයි ඔහුට මේ වගේ විකාර අදහස් එන්නේ.
අවසානයේ නීතියේ ආධිපත්‍යය පිහිටුවා නැති රටක මිනිසුන්ට හමුදා පුහුණුව දුන්නට පස්සේ සිදුවෙන්නේ ඒ පුහුණුවත් දූෂණ වංචා සහ ප්‍රචණ්ඩත්වයෙන් පවතින්නට යොදාගැනීම විතරයි. මේ වගේ අමනෝඥ අදහස් වලින් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්න වලට තවත් ප්‍රශ්න එකතු කිරීම විතරයි. දේශපාලන විෂය නොදත් දේශපාලකයින් පසුගිය කාලය පුරාම මේ රට අවුල් කළේ මේ වගේ උදේ ඇඳෙන් බහිනකොට ඔලුවට ආපු පරික්ෂා නොකරපු මෝඩ අදහස් අත්හදා බැලීම නිසයි.
– ධනංජය කරුණාරත්න (fb)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen − twelve =