කලපුවේ වැලි විකුණන මන්ත්‍රී කවුද?

මීගමුව කලපුවේ රොන්මඩ ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියක් මඟින් ඉවත් කරන ලද වැලි තොගයක් මීගමුව නගර සභාවේ තලාහේන ප්‍රදේශය නියෝජනය කරන ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙක් විකුණා දමා ඇතැයි වාර්තා වේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියෙන් ඉවත් කරන ලද වැලි කියුබ් විශාල ප්‍රමාණයක් පසුගිය කාලයේ මීගමුව, තලාහේන මාතෘ සායන භූමියේ තැන්පත් කර තිබිණි. වැලි කියුබ් 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ අනුව අයථා ලෙසින්  අලෙවි කර තිබේ. මෙම ජාවාරම සඳහා මීගමුව මහනගර සභාවට අයත් ටිපර් රථ 2ක් සහ බැකෝ යන්ත්‍රයක් ද භාවිත කර ඇතැයි වාර්තා වේ.

එම වැලි පොදු ප්‍රයෝජනය සඳහා පමණක් ලබා දීමට එම වැලි කැණීමේ ව්‍යාපෘතියේ දී එකඟතාවක් තිබුණු බවත්, කලපුවේ වැලි මීගමුවේ, දූව ගම තුළ සිදු වෙමින් තිබූ වෙරළ ඛාදනයට පිළියමක් ලෙසින් දූව ග්‍රාමයේ තැන් කීපයකට යෙදීමට ඒවා ලබා දෙන ලෙස එදා ධීවර සංවිධාන නියෝජිතයන් විසින් ඉල්ලා තිබුණු බවත් මීගමුව ධීවරයෝ පවසති●

ශිවන්තිකා මුතුගලගේ –   මීගමුව.
Leave A Reply

Your email address will not be published.

three + five =