වැව් තාවුලු විකුණන ඇමැති කවුද?

වසර 2000කට පෙර පණ්ඩුකාභය රජ සමයේ ඉදි කොට ඇතැයි පැවසෙන අනුරාධපුර පූජා නගරයේ පිහිටි බුලන්කුලම වැව ඇතුළු  වැව් බොහොමයක රක්ෂිත ප්‍රදේශ මහා පරිමාණ හෝටල් ඉදි කිරීමට ව්‍යාපාරිකයන්ට පැවරීම පිටුපස වර්තමාන ආණ්ඩුවේ ඇමැතිවරයකු සිටින බව එම පූජා නගරය ආශ්‍රිතව ව්‍යාපාරවල නියුතු වෙළෙඳ ව්‍යාපාරිකයෝ පවසති.
ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ, ඇතැම් වැව් රක්ෂිතවලට අයත් ඉඩම් නිවාස ඉදි කිරීම සහ වෙනත් කටයුතු සඳහා කට්ටි කර විකිණීමට සූදානම් කර ඇති බවයි. මේ සම්බන්ධයෙන් හකුරුවෙල චන්ද්‍රාලෝක හිමියන් පවසන්නේ, අනුරාධපුරයේ වැව් රැසක රක්ෂිත ප්‍රදේශ කුට්ටි කර විකිණීමත්, මහා පරිමාණ හෝටල් ඉදි කිරීමත් සිදු වන බව ය.
“අද වෙන කොට බුලන්කුලම වැව් රක්ෂිතයේ අක්කර 200ක් අනවසරයෙන් වගා කරලා. එක ව්‍යාපාරිකයෙක් අක්කර හතක් අල්ලාගෙන තට්ටු ගාණක හෝටලයක් හදලා. තව ව්‍යාපාරිකයෙක් අක්කර 16ක් අල්ලාගෙන.”  චන්ද්‍රාලෝක හිමියෝ පවසති●
ආර්. ජයසේන – අනුරාධපුර
Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × 4 =