විමර්ශන වාර්තාව අතුරුදන් – කැලණියේ ලේඛකාධිකාරීට නියෝගයක් !

කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ලලිත කලා අධ්‍යයන අංශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්යවරයකුට එම අංශයේම මහාචාර්යවරයකු විසින් මරණ තර්ජන එල්ල කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධ විමර්ශන කමිටු වාර්තාව අතුරුදහන් වීම පිළිබඳව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේඛකාධිකාරීවරයා ගෙන්වා කරුණු විමසීමට තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව පියවර ගෙන තිබේ.
පාලනාධිකාරිය විසින් පත් කරනු ලැබූ විශ්‍රාමලත් සහකාර විගණකාධිපතිවරයකුගෙන් යුත් විමර්ශන කමිටුව සඳහා රජයේ මුදලින් රුපියල් 74,500.00ක් ගෙවා ඇතත්, අදාළ වැඩි දුර පරීක්ෂණ යටපත් කිරීමේ අරමුණින් එම කමිටු වාර්තාව අස්ථානගත කොට ඇතැයි මෙහි අගතියට පත් පාර්ශ්වය විසින් චෝදනා එල්ල කොට තිබේ.

සිද්ධියට අදාළ කාලයේ එම අංශයේ අංශාධිපති ලෙස කටයුතු කළ මහාචාර්ය ප්‍රශාන්ති නාරංගොඩ මහත්මිය මේ පිළිබඳව කියා සිටියේ, මරණ තර්ජන එල්ල කළ මහාචාර්යවරයා එම අංශයේම විද්‍යාර්ථින්ට පහර දීම, ආචාර්ය භවතුන්ට තර්ජනය කිරීම, විභාග අක්‍රමිකතා සිදු කිරීම යනාදී චෝදනා ගණනාවකට පාත්‍ර වූවකු බවයි. අදාළ මරණ තර්ජනය පිළිබඳව විධිමත් විනය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස තමන් 2020 මාර්තු 10 දින සිට කිහිප වතාවක් විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේඛකාධිකාරී සහ උපකුලපති වෙතින් ආරක්ෂා කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල පරිපාලනය මේ වන විටත් ක්‍රියා කරමින් සිටින බැවින්, තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිසම හරහා එකී සඟවන ලද කමිටු වාර්තාව ලබා ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගත් බව ඇය වැඩි දුරටත් පැවසුවා ය.
ඒ අනුව තොරතුරු දැනගැනීමේ කොමිෂන් සභාව හමුවට පසුගිය අප්‍රේල් 21 දින කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ලේඛකාධිකාරී ඩබ්ලිව්. එම්. කරුණාරත්න මහතා කැඳවනු ලැබ තිබිණි. එහි දී වාර්තාව අතුරුදන් බව ඔහු කොමිසම හමුවේ පිළිගෙන ඇති අතර, තත්ත්වයේ බරපතළකම පැහැදිලි කර දී සඟවන ලදැයි කියන වාර්තාව විශ්වවිද්‍යාල පාලක සභාවට ඉදිරිපත් කොට එහි නිර්දේශ ලබාගෙන ජුලි මස 20 වන දින යළිත් කොමිෂන් සභාව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස ලේඛකාධිකාරීවරයාට නියෝග කර තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 2 =