රැවටෙනු එපා හොරුනට රට උලා කන

ස්ටාලින් මාක්ස් වී අයි ලෙනින් ගැන
නෝනා කියනවා ඇහුණා වචන ගැන
අම්මපා හරිම ආඩම්බර ඔහේ ගැන
නෝනේ කියා දෙනවද අරගලය ගැන

මුට්ටි කර තියාගෙන ගඟවල් ගානේ
පැණි වෙද්දුන්ගෙ පච හැලියට වැටුනානේ
ගහ දන්නා අපට කොල මොකටද නෝනේ
සටනින් තොර ජයක් කම්කරුවට නෑනේ

නිකං පෝර දෙන්නට හත් පොල දිවුරා
ජනයව හඳට යවමින් බොරු පද වපුරා
ගොවියව මඩෙන් අරගෙන යළි මඩ තවරා
නෝනලා හදන්නේ කරගන්නද ගවරා

කාළකණ්නි කියමින් ගුරුනට බැන්න
දැක්කා ඇමැත්තෙක් කෙලිනා ගජබින්න
ඒ අව්අස්සෙ නෝනා මැද්දට පැන්න
හදනව මාක්ස්වත් කටගැස්මට ගන්න

අපේ ගෙවල් වල කැබිනට් එක අස්සේ
කැඩුණු පිඟන් ලට පට පිරිලා තිස්සේ
කැබිනට් එකේ තේරුම එළියට බැස්සේ
නෝනලා ඇමතිලා කට ඇරියට පස්සේ

කම්කරුවාගේ ඉල්ලීමට දෙකන වසා
පාලකයෝ සිටිති දොරගුළු තදට වසා
ඉවසල බැරිම තැන සැම දෙන මගට බැසා
අරගල නොකර තව ඉන්නද දෙමුකෙ වසා

අනින කලට ටොකු නිදියන් ඉන්න එපා
තම වෘත්තියට ගරහන්නට දෙන්න එපා
උම්බෑ කියන උන් හට යට වෙන්න එපා
අරමුණ නොම දිනා ආපසු හැරෙනු එපා

අම්බරුවන්ව දෙවියන් කර කරට ගෙන
දැන් අනිනවා උන් ජනයට පෙරට පැන
කළ අත්වරද ගැන දැන්වත් හිතට ගෙන
රැවටෙනු එපා හොරුනට රට උලා කන

– චුලානන්ද සමරනායක (නූතන ජනකවි 35)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × 5 =