“ඩේටා කාඩ් එකක් දැම්මෙ කොහොමද කියලා ටීච කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ආණ්ඩුවෙ එකෙක් හිටියද ?”

අවුරුදු එකහමාරක් තිස්සෙ හොඳටම කරන ආණ්ඩුවට බැරිවුණා මේ රටේ ළමයින්ට උගන්නන්න විධිමත් ක්‍රමයක් හදාගන්න. පෝන් එකක්, ටැබ් එකක් දෙන්න, ඉන්ටනෙට් කනෙක්ෂන්ස් දෙන්න, සිග්නල් දෙන්න බැරිවුණා. අඩුගානෙ රාජ්‍ය මාධ්‍ය නාලිකාවලට කතා කරලා ටීවි එකේ පිළිවෙලට උගන්නගන්නවත් බැරිවුණා.
එහෙම තත්වෙක ඉන්නකොට ඉස්කෝල වහලා කියලා පිං පඩි අරන් ගෙවල්වලට වෙලා නිකං ඉන්නැතුව මේ රටේ ගුරුවරු ළමයින්ට උගන්නන්න ක්‍රමයක් හැදුවා.
ගුරුවරුන්ගෙ පත්වීම් ලිපිවල ඔන්ලයින් උගන්නන්න කියලා නෑ. රාජකාරියට අදාල නෑ. නමුත් ළමයින්ට උගන්නන්න ඕන හින්දා ලැප්ටොප්, මොබයිල් පෝන්ස් ගත්‍තා. තමන්ගෙ වියදමෙන් ඩේටා කාඩ් දාගත්තා.
ඔන්ලෛන් උගන්නන්න පුහුණුව දෙන්න ඕනෙ රජයෙන් වුණත් ගුරුවරු තනියම තමන්ගෙ දරුවො අඬගහගෙන පෝන්, ලැප්ටොප්, zoom පාවිච්චි කරන්න ඉගෙනගත්තා. බොහොමයක් මැදිවයසෙ ගුරුවරුන්ට ඒ තාක්ෂණික දැනුම නෑ. නමුත් ඔවුන් මහන්සිවෙලා ඒක කළා.
ළමයින්ට කතා කරලා පාඩං වට්සැප් කරලා පුළුවන් උපරිමෙන් ඉගැන්නුවා.
මට පෞද්ගලිකව ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරුන් වාචිකව, ලිඛිතව කතා කරලා අපේ edu for every child ව්‍යාපෘතියෙන් උදව් ඉල්ලන නිසා මම හොඳින්ම දන්නවා ඔවුන් උගන්නන්න වෙන මහන්සිය. ඒ උදව් ඉල්ලන ගුරුවරු හැමෝම කියන්නෙ තමන්ගෙන් ඉගෙනගන්න ළමයෙක් ඔන්ලයින් එන්නෙ නෑ පෝන් එකක් නැති හින්දා, හැකිනම් එකක් හොයලා දෙන්න. මේ ළමයින්ට ඩේටා දාගන්න සල්ලි නෑ උදව් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යත්වයක් දෙන්න වගේ දේවල්.
ගුරුවරු මේ කරන්නෙ රජයෙන් කියපු දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ට සිග්නල් නෑ, පහසුකම් නෑ, ලැප්ටොප් නෑ කියලා නිකං ඉන්න පුලුවන් ඕනෙනං.
එතකොට ගුරුවරු මේ රටේ ළමයින්ට උගන්නන්න එහෙම මහන්සි වෙද්දි ,
ජනාධිපති ජාතිය අමතලා ඉස්කෝල 10000 ට ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් දුන්නා කියලා පට්ටපල් බොරු කියනවා. අපි තමයි හොඳටම කළේ කියලා පම්පෝරි ගහනවා. කොම්පියුටර් නෑ කිව්වම ගලවලා බැලුවෙ නැද්ද කියලා අහනවා.
පෞද්ගලික සංචාරෙකදි කකුලක් කඩාගෙන රටේ මහජන බදු සල්ලි වලින් බෙහෙත් ගත්ත, රටට මෙලෝ වැඩක් කරලා නැති පිං පඩි ඇමතිලා අර මහන්සිය වෙන ගුරුවරුන්ට කා| කන්නි කියලා බනිනවා.
පාලිමේන්තුවෙ ගහගෙන මයික් කඩපු එකා එක ගුරුවරයෙක් ඇති කියලා කියනවා..
දුෂ්කර පැතිවල ගුරුවරු උගන්නන්නෙ කොහොමද කියලා හෙව්වද ඔය එකෙක්වත්.
ඉන්ටනෙට්, සිග්නල්, පෝන්, ලැප්ටොප් කොහෙන්ද කියලා ඇහුවද..
හොඳම දේ,
ඔය රට විකුණන ගමන් කෑගහන එකෙක්ගෙ පඩියයි, ගුරුවරයෙක්ගෙ පඩියයි කීයද කියලා බැලුවද ?
පියුමිට රෙදි ගිහින් දෙන්න හැටහුටාමාරක් හිටියට, ඩේටා කාඩ් එකක් දැම්මෙ කොහොමද කියලා ටීච කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ආණ්ඩුවෙ එකෙක් හිටියද ?
මෙහෙම වෙලා මදි මේ රටට !අවුරුදු එකහමාරක් තිස්සෙ හොඳටම කරන ආණ්ඩුවට බැරිවුණා මේ රටේ ළමයින්ට උගන්නන්න විධිමත් ක්‍රමයක් හදාගන්න. පෝන් එකක්, ටැබ් එකක් දෙන්න, ඉන්ටනෙට් කනෙක්ෂන්ස් දෙන්න, සිග්නල් දෙන්න බැරිවුණා. අඩුගානෙ රාජ්‍ය මාධ්‍ය නාලිකාවලට කතා කරලා ටීවි එකේ පිළිවෙලට උගන්නගන්නවත් බැරිවුණා.
එහෙම තත්වෙක ඉන්නකොට ඉස්කෝල වහලා කියලා පිං පඩි අරන් ගෙවල්වලට වෙලා නිකං ඉන්නැතුව මේ රටේ ගුරුවරු ළමයින්ට උගන්නන්න ක්‍රමයක් හැදුවා.
ගුරුවරුන්ගෙ පත්වීම් ලිපිවල ඔන්ලයින් උගන්නන්න කියලා නෑ. රාජකාරියට අදාල නෑ. නමුත් ළමයින්ට උගන්නන්න ඕන හින්දා ලැප්ටොප්, මොබයිල් පෝන්ස් ගත්‍තා. තමන්ගෙ වියදමෙන් ඩේටා කාඩ් දාගත්තා.
ඔන්ලෛන් උගන්නන්න පුහුණුව දෙන්න ඕනෙ රජයෙන් වුණත් ගුරුවරු තනියම තමන්ගෙ දරුවො අඬගහගෙන පෝන්, ලැප්ටොප්, zoom පාවිච්චි කරන්න ඉගෙනගත්තා. බොහොමයක් මැදිවයසෙ ගුරුවරුන්ට ඒ තාක්ෂණික දැනුම නෑ. නමුත් ඔවුන් මහන්සිවෙලා ඒක කළා.
ළමයින්ට කතා කරලා පාඩං වට්සැප් කරලා පුළුවන් උපරිමෙන් ඉගැන්නුවා.
මට පෞද්ගලිකව ගුරුවරු, විදුහල්පතිවරුන් වාචිකව, ලිඛිතව කතා කරලා අපේ edu for every child ව්‍යාපෘතියෙන් උදව් ඉල්ලන නිසා මම හොඳින්ම දන්නවා ඔවුන් උගන්නන්න වෙන මහන්සිය. ඒ උදව් ඉල්ලන ගුරුවරු හැමෝම කියන්නෙ තමන්ගෙන් ඉගෙනගන්න ළමයෙක් ඔන්ලයින් එන්නෙ නෑ පෝන් එකක් නැති හින්දා, හැකිනම් එකක් හොයලා දෙන්න. මේ ළමයින්ට ඩේටා දාගන්න සල්ලි නෑ උදව් කරන්න. එහෙම නැත්නම් ශිෂ්‍යත්වයක් දෙන්න වගේ දේවල්.
ගුරුවරු මේ කරන්නෙ රජයෙන් කියපු දෙයක් නෙමෙයි. තමන්ට සිග්නල් නෑ, පහසුකම් නෑ, ලැප්ටොප් නෑ කියලා නිකං ඉන්න පුලුවන් ඕනෙනං.
එතකොට ගුරුවරු මේ රටේ ළමයින්ට උගන්නන්න එහෙම මහන්සි වෙද්දි ,
ජනාධිපති ජාතිය අමතලා ඉස්කෝල 10000 ට ෆයිබර් ඔප්ටික්ස් දුන්නා කියලා පට්ටපල් බොරු කියනවා. අපි තමයි හොඳටම කළේ කියලා පම්පෝරි ගහනවා. කොම්පියුටර් නෑ කිව්වම ගලවලා බැලුවෙ නැද්ද කියලා අහනවා.
පෞද්ගලික සංචාරෙකදි කකුලක් කඩාගෙන රටේ මහජන බදු සල්ලි වලින් බෙහෙත් ගත්ත, රටට මෙලෝ වැඩක් කරලා නැති පිං පඩි ඇමතිලා අර මහන්සිය වෙන ගුරුවරුන්ට කා| කන්නි කියලා බනිනවා.
පාලිමේන්තුවෙ ගහගෙන මයික් කඩපු එකා එක ගුරුවරයෙක් ඇති කියලා කියනවා..
දුෂ්කර පැතිවල ගුරුවරු උගන්නන්නෙ කොහොමද කියලා හෙව්වද ඔය එකෙක්වත්.
ඉන්ටනෙට්, සිග්නල්, පෝන්, ලැප්ටොප් කොහෙන්ද කියලා ඇහුවද..
හොඳම දේ,
ඔය රට විකුණන ගමන් කෑගහන එකෙක්ගෙ පඩියයි, ගුරුවරයෙක්ගෙ පඩියයි කීයද කියලා බැලුවද ?
පියුමිට රෙදි ගිහින් දෙන්න හැටහුටාමාරක් හිටියට, ඩේටා කාඩ් එකක් දැම්මෙ කොහොමද කියලා ටීච කෙනෙක්ගෙන් අහන්න ආණ්ඩුවෙ එකෙක් හිටියද ?
– චමල් අකලංක පොල්වත්තගේ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

five × 5 =