අලි ගැවසෙන කැලෑව මැද අධ්‍යාපනයට වෙර දරන දරුවෝ

කලාවැව දියවර ගම්මානයේ දරුවන්ට අන්තර්ජාල පහසුකම් නිසි ලෙස නොලැබීම නිසා අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර ගැනීමට කලාවැව ඉස්මත්තේ තිබෙන වන අලි ගැවසෙන වන ලැහැබකට යාමට සිදුවී ඇතැයි මාපියෝ පවසති .

මෙම දරුවන්ට මෙන්ම අන්තර්ජාලය හරහා ඉගැන්වීම් කරන ගුරුවරුන්ට ද නිවෙස්වල සිට විශාල දුරබැහැරක් ගෙවා මෙම වන ලැහැබට පැමිණ ඉගෙනුම් කටයුතු කිරීමට සිදුව ඇත.

එමෙන්ම දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතා මැද ජීවත් වන පවුල්වල දරුවන්ට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා ගත හැකි ජංගම දුරකථන නොමැති නිසා අධ්‍යාපනය සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාළ වූ දරු, දැරියන් ද මේ ප්‍රදේශවල සිටින බව ජනතාව පවසති.

එක දුරකථනයකින් දූ දරුවන් තුන් හතර දෙනකුට එකට එක් වී සිය අධ්‍යාපන කටයුතු කර ගැනීමට සිදුව ඇත●

ආර්. ජයසේන – කලාවැව  
Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × 2 =