පොහොර හිඟය හා කොවිඩ් නිසා මල් වගාකරුවෝ අමාරුවේ

පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් කඩාවැටීමට ලක්ව තිබූ  නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මල් වගාව හා මල් අලෙවි කිරීමේ යෙදී සිටින පිරිස් නිරතව සිටි ව්‍යාපාර රසායනික පොහොර හිඟය නිසා තව දුරටත් දැඩි අර්බුදයකට ලක්ව ඇතැයි වාර්තා වේ.

මල් වගා කිරීමෙන් හා මල් අලෙවි කිරීමෙන් තම දෛනික ජීවිතය පවත්වාගෙන ගිය දහස් ගණනක් මේ වන විට කිසිදු ආදායමක් නැති වීමෙන් ජීවත් වීමේ දැඩි දුෂ්කරතාවලට ලක්ව සිටිති.

නුවරඑළිය, බණ්ඩාරවෙල, නානුඔය, බ්ලැක්ෆුල්, මීපිළිමාන, සීතාඑළිය, අඹේවෙල, ශාන්තිපුර, ටොප්පාස්, කුඩාඔය, ලබුකැලේ ආදී ප්‍රදේශ රැසක මල් වගාකරුවෝ හා මල් අලෙවිකරුවෝ මෙසේ දැඩි ආර්ථික දුෂ්කරතාවලට පත්ව ඇත. කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දෙස් – විදෙස් සංචාරකයන් නුවරඑළියට නොපැමිණීම මෙන්ම රට තුළ කිසිදු උත්සවයක් පැවැත්වීමට නොහැකි තත්ත්වය හේතුවෙන් තමන් මෙසේ දැඩි දුෂ්කරතාවලට ලක්ව ඇතැයි ඔවුහු පවසති●

ශිවන්තිකා මුතුගලගේ – නුවරඑළිය

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three × three =