යාපනය බස් නැවතුම් පොළ ඉදිරිපිටත් විරෝධතාවක්

අද (10) පෙරවරුවේ යාපනය ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ඉදිරිපිට එම ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් විරෝධතාවයක් පවත්වා තිබේ.

නව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මාක්ස් ලෙනින් පක්ෂය (NDMLP) විසින් මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබූ අතර බඩු මිල සහ තෙල් මිල වහා අඩු කරන ලෙසත් ගොවීන් සහ ධීවරයින් මුහුණ දෙන ප්‍රශ්නවලට වහා විසඳුම් ලබා දෙන ලෙසත්, කොවිඩ් වැක්සීන් සියලුම රටවැසියන්ට ලබා දෙන ලෙසත්, ජන ජීවිතය සාමාන්‍ය තත්වයට පවත්වාගෙන යෑමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරන ලෙසත් ආණ්ඩුවට බල කරමින් මෙම විරෝධතාවය පැවැත්විණි.

මෙම විරෝධතාවය සඳහා යාපනය ප්‍රදේශයේ විශාල පිරිසක් එක්ව සිටි අතර විරෝධතාවය පැවැත්වෙන අතරතුර පොලිසිය පැමිණ නිරෝධායන නීතියට පටහැනි බැවින් විරෝධතාවය නවත්වන ලෙස පැවසීමත් සමඟ විරෝධතාකරුවන් සහ පොලිසිය අතර උණුසුම් තත්වයක් ඇතිව තිබේ.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − 3 =