මහින්දගෙන් බැසිල් වෙත පැවරූ ආයතන තුනක් නැවත මහින්දට

නව මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ වෙත පෙරේදා වෙන් කරන ලද ආයතන තුනක් නැවත මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවරයා යටතට පත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ඒ අනුව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස දිවුරුම් දීමත් සමඟ ඊයේ (8) දිනයේ පිහිටවනු ලැබූ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති සහ සැලසුම් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අමාත්‍යාංශය යටතේ පැවති බුද්ධ ශාසන අරමුදල,බෞද්ධ පුනරුද අරමුදල,හා මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල යළි මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිවාරයා යටතට පත් කිරිමට පියවර ගෙන තිබේ.

මෙම අරමුදල් තුන පෙරේදා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශය යටතට පවරා තිබුණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen − twelve =