හොරු රජකරති බය නැතුවම නිදැල්ලේ

දම්සක අතේ ගහගෙන එන පරෙයියා
බැටන් පොල්ල උස්සාගත් හපුයියා
බලය දකින විට නැමෙනා කොබෙයියා
රටකට ලබන කල දැක්කම හපොයියා

කූඩුවෙ ඉන්න ඕනැ උන් කවුන්සිලේ
හිවලුන් සිල් අරං වැදි බණ විදිල්ලේ
කුදලා රැගෙන යති පුරවැසි ඇසිල්ලේ
හොරු රජකරති බය නැතුවම නිදැල්ලේ

කතිරය ගහන්නට වාගෙම ජය පහට
අයිතිය තිබේ උද්ඝෝෂණ කරන්නට
හරස් වෙතොත් පොලු ජනතා අයිතියට
කවුරුත් ආ යුතුය නොපැකිල ඉදිරියට

පොලිසිය සිටිය යුත්තේ ජනයගෙ පැත්තේ
නැහැ යුතුකමක් ඉන්නට හොරුනගෙ පැත්තේ
මිනිසත්කමට ගරහා දාමින් මොත්තේ
මොකටද මුරට ඉන්නේ නම් හොර හැත්තේ

උන් කෑ ගහන්නේ දැකලයි අයුක්තිය
පාඩුව උන්ට වාගෙම පොදු ජනයටය
කාකි කෝට් එක අයිතිත් එ පිලටය
රාළහාමිලා එය තේරුම් ගත යුතුය

පංතිය නසන්නට ඔසවන විට බලය
පොදුවේ වදින්නේ කාගෙත් ඔලුවටය
රැකිය යුතු එවුන් පෙලනට ගෙන අවිය
යනවට වඩා වහ කන එක ගරුසරුය

පාගන විටදි තව වෙර ගෙන නැගිටිල්ලා
සිරගේ තක්සලාවක් බව සිතපල්ලා
යහපත් රටක් උදෙසා හඬ නගපල්ලා
යුක්තිය දිනන තුරු ඉදිරිය බලපල්ලා

– චුලානන්ද සමරනායක (නුතන ජනකවි 33)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

7 + three =