සහෝදරයින් ලෙස හැකි විදිහට බෙදා ගන්නා ක්‍රමය

මහින්දටයි ගෝඨාටයි කරන්න බැරි වුණ දේ කරන්න බැසිල්ව ගේන්න හිතන අයගෙන් අහන්න තියෙන්නෙ මම මහින්දට කරන්න බැරි වෙනකොට ගෝඨා ගේනකොට අහපු ප්‍රශ්නයමයි. එනම්, ගෝඨා එනකොට ඇසූ ප්‍රශ්නය, ගෝඨා කරන්ඩ යන අලුත් දෙය ගෝඨාට මහින්ද සමග ඉද්දී කරන්න බැරි වීමට හේතු වුනේ මොකක්ද? බැසිල්ව ගේන්න හදනකොට ද ඇසිය යුත්තේ ඔහු අලුතින් කරන්ඩ යන දේ ගෝඨා සහ මහින්ද එක්ක ඉද්දි ඔහුට කරන්ඩ බැරි වුණේ ඇයි කියන එකයි. යම් පුද්ගල චරිත ලක්ෂණ වල ඇති වෙනස්කම් හැරුණු කොට ඔවුන් තිදෙනාම එකතු වී කළේ සියලු දේපොළ රාජපක්ෂලා යටතටගෙන සහෝදරයින් ලෙස හැකි විදිහට බෙදා ගන්නා ක්‍රමය නෙමෙයි ද? රාජපක්ෂලාට බලය අල්ලා ගැනීමත් එය පවත්වා ගැනීමත් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් තිදෙනාම එකිනෙකාගේ අදහස් බෙදා ගනිමින් එකට වැඩ කරපු අය නෙමෙයි ද?
– ධනංජය කරුණාරත්න (fb)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seven − one =