හිතවත් ටෙරන්ස් පුරසිංහ සොයුර,

උස් මිනිස් නිදහස උණ්ඩයෙන් පුපුරුවන විනාශක දේශපාලනයක් විසින් අතරමග නවතන ලද උණුසුම් හිතමිත්‍ර ඇසුරක නිමාව සලකුණු කරමින් ඔබ නොකල්හි යන්නට ගොසිනි.
ඇතැම් උණුසුම් මිනිසුන් යළි හමුවන්නට නොලැබෙනු ඇති බව, මේ විගාමික දිවියේ එක් මංසන්ධියකදී මම දැනගතිමි.
එහෙත් කවදා හෝ යළි හමුවනු ඇතැයි සිතූ පිරිසෙන් එකෙකි, ඔබ.
එද, දැන් ඔබ ද යළි සදාකාලයට හමුනොවන උණුසුම් මතකයක් පමණක් බවට පත්ව නික්ම ගොසිනි.
රැයේ තරු අවුළුවන අහස, උදාසන ඒ තරු කැළුම් නිවා දමන්නේ ය.
එහෙත් එළැඹෙන රැයෙහි ද ඒ තරු නැවත අවුළුවන්නේ ය.
සැබෑවට ජීවත්වන මිනිසුන් සදා නොනිමෙන තරු වැනි වුවත්,
මේ ලෝකය ඒ තරු නැවත බබළවන්නට පසුබිම සදනා රාත්‍රිය රැගෙන එන අහසක්දැයි මම නොදනිමි.
මා දැනසිටි ඔබ මෙන්ම, මම ද එය ආගම දහමෙහි නොසොයමි.
බෙදාගත් කෙටි මිත්‍රත්වයට ආචාරය…
එහෙත් අප නැවත හමු නොවනු ඇත!

– සනත් බාලසුරිය (fb)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen + ten =