ස්කන්ධ පුරාණය සිංහලෙන් ලියයි

‘පුරාණ’ යනු වේදයට අයත් හින්දු ධර්ම පුස්තක විශේෂයකි. හින්දු ධර්මයට අනුව, විශ්වය ඇති වීමේ හා නැති වීමේ මෙන්ම, නොයෙක් රජවරුන්, දෙවියන්, ඍෂිවරුන් ආදීන් පිළිබඳව ද පැරණි ඉතිහාස කථා මේවායේ අඩංගුය. පුරාණ, ගණනින් දහ අටකි. ‘ස්කන්ධ පුරාණය’ මින් දීර්ඝතම පුරාණයයි. මෙතෙක් මේ කතාන්දර සිංහලෙන් කියවීමට නොතිබීමේ අඩුව සපුරාලමින් සචී පනාවල විසින් ”ශ‍්‍රී ස්කන්ධ” නමින් ස්කන්ධ පුරාණය සිංහලෙන් නැවත ලියා ඇත. කතුවරියම කියන පරිදි, මේ කෘතිය ස්කන්ධ පුරාණයේ සිංහල පරිවර්තනයක් නොව, ස්කන්ධගේ කතාව සිංහලෙන් කීමකි.  දක්ෂ-ශිව  නොනවතින අරගලයත්, ශිව-පාර්වතී ප්‍රේම පුරාණයත්, ස්කන්ධ හා ගනේෂ දෙබෑයන්ගේ තොරතුරුත් ස්කන්ධ – සූරපද්ම සටනේ විස්තරත් ‘ශ‍්‍රී ස්කන්ධ’ හි අන්තර්ගතය. ශ‍්‍රී ස්කන්ධ, සයුර ප‍්‍රකාශනයකි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve + eight =