මහින්ද සමරසිංහට මාස තුනක නිවාඩුවක්

විදේශගතව සිටියදී ඔහු කළ ඉල්ලීමක් සලකා බැලීමෙන් පසු කළුතර දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මහින්ද සමරසිංහට මාස 3 ක නිවාඩුවක් ලබාදීමේ යෝජනාවක් පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (6) සම්මත විය.

කෙසේ වෙතත් තමා ලබන 8 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන බව මහින්ද සමරසිංහ මන්ත්‍රීවරයා පවසයි.

සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන සමරසිංහ මහතාට නිවාඩු ලබා දීමේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eight − 1 =