කඳු මුදුනක පැලක් අටවා ගත් ගින්නෝරුව දරුවෝ

මහියංගනය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට අයත් ගින්නෝරුව ප්‍රදේශයේ සාරභූමිය, හෙබරව, විරානගම, සේරුපිටිය ආදි ගම්මානවල  පාසල් දරුවන් හා ගුරුවරුන් මහ වන මැද කඳු මුදුනක පැලක් අටවාගෙන අධ්‍යාපන කටයුතුවල නිරත වන බව වාර්තා වේ.

අන්තර්ජාල සංඥා පහසුකම් නැති වීම හේතුවෙන් වන අලි තර්ජන මැද ගින්නෝරුව,  පන්සල්කන්ද තරණය කරමින්, තම දරුවන්ට අධ්‍යාපනික අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීමට සිදුව ඇතැයි දෙමාපියෝ පවසති.

නිවෙසේ සිට දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කර ගැනීම සඳහා එම ප්‍රදේශ ආවරණය වන සේ අන්තර්ජාල සංඥා පහසුකම් සලසා දෙන ලෙස මවුපියෝ සහ ගුරුවරු වගකිවයුතු නිලධාරීන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිති●

ආර්. ජයසේන – මහියංගනය
Leave A Reply

Your email address will not be published.

thirteen + 12 =