සියලුම ගොවීන්ට සුදුසු පොහොර ලබා දෙනු..! තෙල් මිළ , බඩු මිළ වහා අඩු කරනු..! මොරවක නඟරය

ඊයේ (01) දින මොරවක නගරයේදී ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් උද්ඝෝෂණයනයක් පැවත් වූ අතර එහිදී ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් අතර මඩු මිළ අඩු කරනු, ගොවීන්ට සුදුසු පොහොර ලබා දෙනු, අධ්‍යාපන පහසුකම් සපයනු, තෙල් මිළ අඩු කරනු, ප්‍රදේශයට අවේනික කුරුඳු සහ තේ වගාවට සුදුසු පොහොර ලබා දෙන ලෙසත් සඳහන් විය.
මෙම අවස්ථාවට ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හඳුන්නෙත්ති, කුඩා තේ වතු හිමියන්ගේ ජාතික සම්මේලනයේ ජාතික සංවිධායක ලාල් ප්‍රේමනාත් ඇතුළු ප්‍රදේශයේ ජනතාව විශාල පිරිසක් සහබාගි විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

eighteen − 15 =