බද්දේගම අනතුරේ ! ජනතාවට වහා එන්නත ලබා දෙනු !

කොවිඩ් අවධානමට ලක්ව සිටින බද්දේගම සහ ඉඳිගස්කැටිය ඇඟළුම් කම්හල් සේවිකාවන් ඇතුළු බද්දේගම ජනතාවට ඉතා ඉක්මනින් කොවිඩ් ආරක්ෂණ එන්නත ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙසට සෞඛ්‍ය බලධාරීන් ඇතුළු වගකිවයුත්තන්ට බලකරමින් ” බද්දේගම අපි” බද්දේගම සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය කාර්යාලය ඉදිරිපිට අද (ජූලි 01 දින ) උද්ඝෝෂණයක නිරත විය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

5 × four =