ගෑස්වලට ආණ්ඩුව සිව් ගුණයක් වැඩියෙන් ගෙවලා ! ලාෆ්ස් – ඩොලර් 35 : ලිට්‍රො – ඩොලර් 160

ලාෆ්ස් – ඩොලර් 35 : ලිට්‍රො – ඩොලර් 160

ලංකාවට ගෑස් ආනයනය කර බෙදාහරිනු ලබන රාජ්‍ය අංශයේ සමාගම වන ලිට්‍රෝ සමාගම ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් එකක් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 160ක් ගෙවන විට, පෞද්ගලික අංශයේ ලාෆ්ස් සමාගම මෙට්‍රික් ටොන් එකකට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 35ක් පමණක් ගෙවන බව අනාවරණය වේ.
ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුවේ යොමු කළ ප්‍රශ්නයක් නිසා මේ බව හෙළි විය.
පසුගිය 22 දා මන්ත්‍රීවරයා මේ ප්‍රශ්නය යොමු කර තිබිණි. එම ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු දුන් සමුපකාර, රාජ්‍ය සේවා, අලෙවි සංවර්ධන හා පාරිභෝගික ආරක්ෂණ රාජ්‍ය ඇමති ලසන්ත අලගියවන්න විසින් මේ ගෙවීම සම්බන්ධ කරුණු සඳහන් කළේය. අනුර කුමාර දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා මෙහිදී ‘ලාෆ්ස් සමාගම ආසන්න වශයෙන් ඩොලර් 35කට ආනයනය කරන කොට තමුන්නාන්සේලා ආනයනය කරලා තිබෙන්නේ ඩොලර් 120කට’ යනුවෙන් අවධාරණය කරන ලදි.
රාජ්‍ය ඇමතිවරයා ඊට පිළිතුරු ලබාදෙමින් ලාෆ්ස් සමාගම ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් එකක් ආනයනය කරන මිල ඇමෙරිකානු ඩොලර් 35ක් වශයෙන් පිළිගෙන තිබේ. ලිට්‍රො සමාගම ඒ වෙනුවෙන් ඇමෙරිකානු ඩොලර් 120ක් නොව, 160ක් වැයකරන බව ද ඇමැතිවරයා මෙහිදී සඳහන් කර ඇත. මේ අනුව පෞද්ගලික සමාගම මෙට්‍රික් ටොන් එකක් සඳහා වැය කරන මුදල මෙන් සිව්ගුණයකට වැඩි මිලක් රාජ්‍ය සමාගම ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් එකක් සඳහා ගෙවන බව හෙළිවී තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen − 17 =