ඊයේ (29) දින කොවිඩ් මරණ 47ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 47ක් ඊයේ (29) දින සිදුවූ බවට සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ.

ඊයේ (29) දින සිදුව ඇති එම මරණවලින් එක් මරණයක් වයස අවුරුදු 30ට අඩු පුද්ගලයෙකුගේ බවට තහවුරු කර ඇත.

මේ අනුව මෙරට සිදුව ඇති සමස්ත කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 3,077ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

seven − two =