“මේ පවුල විතරද මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඉන්නෙ”

- ආචාර්ය හරිණි අමරසූරිය

“එක කාලයක් කිව්වෙ රටේ සියලුම ප්‍රශ්න විසඳන්න්න පුලුවන් එකම නායකයා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා විතරයි කියලයි
.. ඊට පස්සෙ කිව්ව සියලුම ප්‍රශ්න විසඳිය හැකි වැඩකරන වීරයා ගෝටාභය රාජපක්ෂ මහත්තය කියල..
දැන් කියනවා මේ සේරම ප්‍රශ්න විසඳන්න පුලුවන් දියසෙන් කුමාරයා බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තය කියලා..
මේ පවුල විතරද මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳන්න ඉන්නෙ, මොකක්ද මේ රටට ඇත්තටම වෙලා තියෙන විකාරය.
ඇත්තටම අපි අපේ රට ගැන ලැජ්ජ විය යුතුයි.. කාලෙන් කාලෙට රාජපක්ෂ පවුල දෙන මේ ලණු කන්න එපා” -පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී ආචාර්ය හරිණි අමරසූරිය

(1) Facebook

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nineteen + 12 =