තිස්සමහාරාම වැව හාරන්න පුරාවිද්‍යාවෙන් අවසරය ගෙන නැහැ

තිස්සමහාරාම වැවේ, චීන – ශ්‍රී ලංකා හවුල් සමාගමක් කරගෙන යන වැලි සහ මඩ ඉවත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතියට කිසිදු අවසරයක් ගෙන නැතැයි, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්ය අනුර මනතුංග පවසයි. මේ පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා තම නිලධාරි කණ්ඩායමක්ද යෙදවා ඇතැයිද ඔහු අවධාරණය කරයි.

සියලුම ආකාරයේ මෙවැනි සංවර්ධන කටයුතු සඳහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අවරසය ලබා ගැනීම අනිවර්යය වුවද බොහෝ කාලයක් වාරිමාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුවලදී මෙය සිදු වී නැති බවද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සඳහන් කරයි.

තවද ඉපැරණි වැව් හාරන්නේ නම් හානි ඇගයීම් සමීක්ෂණයක් සිදු කළ යුතු බවත් වැව හැරීමේ කටයුතු පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහිතව පුරාවිද්‍යා ක්‍රමවේදවලට අනුව සිදු කරන ලෙස දැනුම් දුන් බවත් අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසයි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 + 3 =