සිහින සොඳුරු ය, වසන්තයේ…

නිහඬ මැදියම පිපෙන හැඟුමන්

සීත පිනි සිහිලෙන් දොවා

ස්නෙහයෙ හද මඬල

හිනැහෙයි පුරහඳට

කවියක්  ලියා

සිහින සොඳුරු ය සිතඟ සනහන

වසන්තේ පිනි පොද වැනී..

විටෙක පපුතුර ගැහෙන හුස්මක

කාගේදෝ නම ලියැවුණී…

සිතක අරුමය මමත් නොදනිමි

සසල, නිසසල රළ  මෙනී

නමුදු සැමදා පෙමින් බැඳුණේ

එකම සුපුවත ඉමකිනි…

 

උදිත සත්කුමාර
Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × 3 =