මිහිඳු හිමිට කියමි

පොසොන් සඳේ සඳ කිරණේ හද සැනසේලූ
බැති ළය විල කරුණා ගුණ මල් පීදේලූ
රස කලතා පද සරසා මල් මෙන් ඕලු
කවියන් මේ කියන කතා සපයයි විහිළූ

ගහ බැන ගෙන මරා ගැනිලි බස්සා පිහි මිටේ
ගම් ජනපද හෙරොයින් කුඩු පැතිරේ රට වටේ
නැති බැරිකම් දෝර ගලයි හොරු එති හැම විටේ
භීතිය සැක හැම හිතකම ඇත මේ මුතු ඇටේ

වසන්ගතේ මරණවලින් ගසා කෑම දැක
කෙළෙස කියමි සමිඳ ඔබට පපුව පෙළන දුක
කහට උගුර එදාවේල ලෙඩ රෝ අඩු මොක?
අසරණයිනෙ ගම් ජනපද පවුල් පිටින් නෙක

ඔබේ ගෝල කණ්ඩායම් දුක හඳුනන් නැතී
පුද පූජා අටෝරාසි අටවාගෙන කතී
රටේ මුදල් කන පෙරේත පාලක නඩ වෙතී
එහෙව් රටේ උදේ හවා බණම වදාරතී

දෙස් පෙම ගැන කියන අස්සෙ ජාති භේද හෙලා
ඇණකොටවා මරා ගනිති ආගම් ගිනි හලා
එකෙකුට අනිකා ඔරවයි පොසොන් සඳක් දුලා
කොහෙද ඇත්තෙ රටම ඇත්තෙ වීලා මංමුලා

සැබියාවයි දයා ගුණය පිරී තියෙන වලූ
සිල් සුවඳයි මල් සුවඳයි හරි සිරියා වලූ
මෙහෙම කතා ගොතා කියන ලා සාහිත සලූ
බොරුකාරයො තමයි කවියො දන රවටන සුළූ

-බණ්ඩාර වැවගෙදර

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × 2 =