මැවුම්වාදය වේල්සයේ පාසල් පන්ති කාමරයට රිංගවීමට එරෙහිව බුද්ධිමතුන්ගේ විරෝධය

වේල්සය විසින් හඳුන්වා දෙනු ලැබ ඇති නව පාසල් අධ්‍යාපන විෂය දහරාව අනුව දේව නිර්මාණවාදී ඉගැන්වීම් (creationism) යළිත් පාසල් තුළට රිංගා ගැනීම සඳහා දොරටු විවෘතවීමක් සිදුවිය හැකි බව විද්‍යාඥයෝ පෙන්වා දෙති.

එම කරුණ පෙන්වා දෙන විද්‍යාඥයන් අතරට ශ්‍රීමත් ඩේවිඩ් ඇටෙන්බරෝ ද එක්ව සිටී

එවැනි විද්‍යාඥයන් හතළිස් හය දෙනකුගේ (46) අත්සනින් සහ තවත් සංවිධානවල එකතුවෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇති ලිපියක් මගින් දේව නිර්මාණවාදී ඉගැන්වීම් (creationism) නිශ්චිතවම තහනම් කරන ලෙස වේල්ස් ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලීමක් කරනු ලැබ ඇත.

මේ අතර “හියුමනිස්ට්ස් UK”( Humanists UK) නම් සමාජ සංවිධානයත් එම ව්‍යාපාරයට එක්වෙමින් ප්‍රාථමික පාසල් දරුවන්ට “පරිණාමවාදය”( evolution) ඉගැන්වීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලීමක් කරයි.

ඒ සම්බන්ධයෙන් පෙර අනතුරු ඇඟවීමක් කරන රිචර්ඩ් ඩොකින්ග්ස් (Richard Dawkins), ස්ටීව් ජෝන්ස් (Steve Jones) සහ ඇලිස් රොබර්ට්ස් (Alice Roberts) වැනි නමක් දිනූ විද්‍යාඥයන් කණ්ඩායමක්, නව වෙනස්කම් නිසා ‘විද්‍යාවක්’ ලෙස හුවා දක්වමින්, දේව නිර්මාණවාදී ඉගැන්වීම් (creationism) වේල්සයේ පාසල්වල ඉගැන්වීමට ඇති ඉඩකඩ පුළුල් කෙරෙන බව පෙන්වා දෙති.

“නව විද්‍යාව සහ තාක්ෂණය ලෙස හඳුන්වා දී ඇති අධ්‍යයනයේ දී නිර්මාණවාදී මත සහ විද්‍යාව යයි වැරදි ලෙස ගත් සාම්ප්‍රදායික මතවාද සහ න්‍යාය (pseudoscientific theories) ඉදිරිපත් කරනු ලැබීම නිශ්චිතව තහනම් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. පරිණාමවාදය සම්බන්ධයෙන් සඳහන් කෙරෙන්නේ ද්විතීයික අධ්‍යාපන මට්ටමේ දී පමණයි”විද්‍යාඥයන් විසින් වේල්ස් ආණ්ඩුවට යොමු කරනු ලැබ ඇති ලිපියේ දැක්වේ.

BBC

Leave A Reply

Your email address will not be published.

one × three =