නිල් වීඩියෝව මෛත්‍රීගේ

පසුගිය තුන්වැනිදා පැවැති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ වාර්ෂික සමුළුවේ දී ප්‍රදර්ශනය කරන ලද රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉලක්ක කර ගත් පහත් ප්‍රහාරාත්මක වීඩියෝ පටය ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයෙන් නිෂ්පාදනය කරන ලද එකක් බව අනාවරණය වී ඇත.

මෙම වීඩියෝව පිළිබඳව පසුගිය 05 වනදා රාත්‍රියේ ජනාධිපති නිවසේ පැවැති ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී මහින්ද සමරසිංහ මන්ත්‍රීවරයා ප්‍රශ්න කර ඇත. කිසිසේත්ම ආචාරධාර්මික නොවන පරිදි එය නිර්මාණය කර තිබූ බවට ඔහු එහි දී චෝදනා කර ඇති අතර, එය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අනුමැතිය දුන්නේ කවුරුන් දැයි ප්‍රශ්න කර තිබේ. එහි දී හෙළි වී ඇත්තේ පක්ෂයේ මහා ලේකම් ලෙස දයාසිරි ජයසේකර ඇතුළු ප්‍රධානීන් කිසිවකු මේ වීඩියෝ පට ප්‍රදර්ශනය කිරීම පිළිබඳව දැන නොසිටි බවය.

ඉන්පසුව එය නිෂ්පාදනය කළේ කවුරුන් දැයි සොයාබලා තිබේ. එහි දී සනාථ වී ඇත්තේ එය ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයෙන් නිෂ්පාදනය කළ බවය. මේ නිසා ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකයේ ප්‍රධානියාගෙන් මේ පිළිබඳව ප්‍රශ්න කර ඇති අතර, ඔහු නිහඩ වී ඇත.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

two × two =