“අපි හැමෝටම සැකයක් තියෙනවා මේ රට අගුලු දාල ද නැද්ද කියන එක”

- වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමයේ සභාපති විශේෂඥ වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න අද පැවසුවේ අපි හැමෝටම සැකයක් තියෙනවා මේක අගුලු දාල ද නැද්ද කියන එක මොකද, ඒ තරම්ම ප්‍රජාව අපි සමාජයේ දකිනවා. රට අගුල් දැමීමට අවශ්‍ය කැප කිරීම නිසි පරිදි සිදු කරන්නේ නැතිනම් සංචරණ සීමා කාලය තවත් දීර්ඝ වියහැකි බවයි.

අද පැවති රුපවාහිනි වැඩසටහනකට එක්වෙමින් ඇය පෙන්වා දුන්නේ පවතින තත්ත්වය තුළ භයානක තත්ත්වය පහව ගියා සේ සැලකිය නොහැකි බවය.

“භයානක තත්ත්වය පහව ගියා කියන එක අපිට කොහෙත්ම කියන්න විදිහක් නෑ. රෝගීන් මියයන ප්‍රමාණයේ තවම එතරම් අඩුවක් දකින්න නෑ අපිට දැනට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට යම්කිසි දරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයකට රෝහල්වල ඇඳන් ටිකක් ආවා කියන එක පමණයි. ඒ වගේම අපි හැමෝටම සැකයක් තියෙනවා මේක අගුලු දාල ද නැද්ද කියන එක. ඒ තරම්ම ප්‍රජාව අපි සමාජයේ දකිනවා. අගුල් දැමීමට අවශ්‍ය කැප කිරීම අපි කරන්නේ නැත්නම් අපිට සංචරණ සීමා අවශ්‍ය වන කාලය තවදුරටත් දීර්ඝ වෙයි,” යනුවෙනි.

මේ අතර රට තුළට නව කොවිඩ් ප්‍රභේද ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සඳහා සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගතයුතු බවද විශේෂඥ වෛද්‍ය පද්මා ගුණරත්න මහත්මිය පවසයි. “මොකද මේ අලුත් ප්‍රභේද අපේ එන්නතට අහු නොවෙන්න පුළුවන්.”

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

8 + fifteen =