එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් නැවේ කපිතාන්වරයා බැඳුම්කරයක් මත මුදාහරී

අත්අඩංගුවට ගත් “එම්.වී. එක්ස්ප්‍රස් පර්ල්” නෞකාවේ කපිතාන්වරයාව අද (14) පස්වරුවේ CID ය විසින් අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් පසු අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර බැඳුම්කරයක් මත මුදා හැරියේය.

කොළඹ මහාධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව රුපියල් මිලියන 2ක පුද්ගලික බැදුම්කරයක් මත නිදහස් කිරීමට නියෝග කළේය.

මේ අතර කපිතාන්වරයාට විදේශගතවීම වළක්වාලමින් පනවා ඇති තහනම් නියෝගය ද තවදුරටත් දීර්ඝ කිරීමට මහාධිකරණය අද තීන්දු කළේය.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four + eight =