කොවිඩ් මරණ 101 ක්, සමස්ත මරණ 2000 පසු කරයි

වසංගත රෝග විද්‍යා ඒකකය තවත් කොවිඩ් මරණ 101ක් තහවුරු කර තිබේ. ඊයේ (10) දිනට අදාලව කොවිඩ් මරණ පිළිබඳව කිසිදු වාර්තාවක් නිකුත් නොවුණු අතර මේ වන විට මෙම මරණ සංඛ්‍යාව සනාත කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 2,011ක් දක්වා ඉහළගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

three + 16 =