“ලක්‍ෂ 6 ක හෝටල් සේවකයින්ගේ ජීවිත දැඩි අර්බුදයක – වහාම පියවර ගන්න”

– හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය

වාර්ෂිකව රු.මිලියන 4500 ක් පමණ අප රට තුළට ගෙන එන, රටේ ජාතික ආදායමට 4.3%ක් උපයා ගැනීමට දැඩි කැපවීමක් සිදුකළ ලක්‍ෂ 6 ක් පමණ වූ හෝටල් සේවයේ යෙදෙන්නන් මෙන්ම හෝටල් හිමියන්ටත් සහන සලසමින්, මෙම ව්‍යාපාරය රැක ගැනීම සඳහා රජය කඩිනමින් මැදිහත් විය යුතු බව හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය පවසයි.
කොවිඩ් වසංගත තත්වය තුල දැඩි දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණපා සිටින හෝටල් සේවකයින් හට වසංගත තත්වය පහව ගොස් යථා තත්වයට පත්වන තුරු ඔවුන්ට සහන සැලසීම වෙනුවෙන් හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය යෝජනා කිහිපයක් ඉදිරිපත් කර ඇති අතර එම යෝජනා ලෙස

සියලූ හෝටල් සේවකයන් හට රු. 15000/= ක අන්තර් දීමනාවක් ලබාදීම,
කොවිඩ් එන්නත හෝටල් සේවකයින් හට ප්‍රමුඛස්ථානයේ ලා ලබාදීම,
ලබාගත් බැංකු ණය පොලී එකතු නොකර කාලය දීර්ඝ කර දීම,
2020 වනවිට සේවයේ නියුතුව සිටි සියලූ හෝටල් සේවකයින් සඳහා වැටුප් කප්පාදුවකින් තොරව ලබාදීම,
ජීවිත රක්ෂණයක් ලබාදීම.
යන යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන ලෙස ඉල්ලා හෝටල් සේවක මධ්‍යස්ථානය වෙන්වෙන් අන්තර් සමාගම් සේවක සංගමයේ සභාපති වසන්ත සමරසිංහ, එහි ජාතික සංවිධායක ජයතිලක රණසිංහ යන අයගේ අත්සන් සහිතව සංචාරක අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග වෙත ලිපියක් මගින් දැනුම් දී ඇත.

එම මධ්‍යස්ථානය මගින් සංචාරක ඇමතිවරයා වෙත යවන ලද ලිපිය පහත වේ

Leave A Reply

Your email address will not be published.

nine + 5 =