මෙතෙක් තහවුරු කළ වැඩිම කොවිඩ් මරණ ඊයේ 67ක්

කොවිඩ් ආසාදිත මරණ 67ක් ඊයේ (09) දිනය තුළ තහවුරු කිරීමත් සමඟ මෙරට සිදුව ඇති සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 1,910ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

මින් මරණ 48ක් මෙම මස (ජුනි) පළමුවනදා සිට 08 වැනිදා දිනය දක්වා දින අටක් තුළ සිදුවී තිබේ. ඉතිරි මරණ 19ක් සිදුවී ඇත්තේ මැයි මස 17 වනදා සිට 31 වනදා දක්වා අතර කාලය තුලදීය.

මේ අතර වයස 30 ට අඩු මරණ තුනක් වාර්තා වේ.

මරණ 67 ක සංඛ්‍යාව මෙරටදී දිනක් තුළ තහවුරු කළ වැඩිම කොවිඩ් ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව ලෙස වාර්තා වේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

twelve − 4 =