“සංචරණ සීමා ඉවත් කරන්න පුලුවන්ද කියලා සැකයි – ආසාදිතයන්ගෙ අඩුවීමක් නෑ”

- කොවිඩ ඇමති

මෙතෙක් රටපුරා සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක වුවද කොවිඩ් 19 ආසාදිතයන් වාර්තා වීම සහ මරණ ප්‍රමාණයේ ද අඩුවීමක් දක්නට නොලැබෙන බව කොවිඩ් රෝග පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ පවසයි. .

පවතින මෙම තත්වය මත ජුනි 14 වැනිදායි පසුවත් ඇතැම්විට තවදුරටත් සංචරණ සීමා ක්‍රියාත්මක විය හැකිය.

පවත්නා තත්වය පිළිබඳව දත්ත මත පදනම්ව ඉදිරියේදී සාකච්ඡා කරන බවත් ඒ අනුව සංචරණ ඉවත් කරන්නේද, එසේ නැතහොත් තවදුරටත් දීර්ඝ කරන්නේද යන්න පිළිබඳව තීරණය කරනු ඇති බවත් ඇමතිවරිය පවසනවා.

වෛද්‍ය සංගම්, සෞඛ්‍ය ක්ෂේත්‍රයට සම්බන්ධ වෘත්තීය සමිති ඇතුළු පාර්ශ්ව කිහිපයක් මේ වනවිටත් පෙන්වා දී තිබෙන්නේ සංචරණ සීමා තවදුරටත් දැඩි කරමින් තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක වියයුතු බවයි. පවතින සංචරණ සීමා නමට පමණක් සීමා වී ඇති බවත් එනිසා ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක නොකර තත්වය පාලනය කළ නොහැකි බවත් විවිධ පාර්සව පෙන්වාදෙමින් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

3 + sixteen =