ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවකයන්ගේ අද උද්ඝෝෂණය

ඉල්ලීම් කීපයක් මුල් කරගනිමින් අද (09) ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය සංවිධානය කළ උද්ඝෝෂණයක් කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිටදී පැවැත්විණි.

ඔවුන්ගේ ඉල්ලීම් අතර රටේ සියලු සෞඛ්‍ය සේවකයනට කොවිඩ් අවදානම් දීමනාව ලබාදෙන ලෙසත් ප්‍රවාහන, එන්නත්කරණය, ආරක්‍ෂිත උපකරණ ගැටලුව හා සේවක හිගය වහා පියවන ලෙස රජයට බලකරමින් මෙම උද්ඝෝෂණය පැවැත්විණි.

මෙම උද්ඝෝෂණයට සමගාමීව මහනුවර ජාතික රෝහල , ඇතුළු දිවයිනේ සියලු රෝහල් රැසක් ඉදිරිපිට ඒකාබද්ධ සෞඛ්‍ය සේවක සංගමය සංවිධානය කරන ලද උද්ඝෝෂණ කිහිපයක් පැවැත්විණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

11 + 16 =