අද (05) කොවිඩ් මරණ 40 ක්. රෝහල් ගතවීමටත් පෙර 15 මියගිහින්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් අද (05) දිනයේ දී තවත් කොවිඩ් මරණ 40ක් තහවුරු කර තිබේ.

මෙම මරණ 40 ත් සමඟ මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1,696ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

10 + 1 =