අද (03) කොවිඩ් මරණ 42 ක වාර්තාවක්

අද (03) දිනයේ දී සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කළ තවත් කොවිඩ් මරණ 42 ක වාර්තාවක් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව, මෙරටින් වාර්තා වන කොවිඩ්-19 ආසාදිත මරණ සංඛ්‍යාව 1,608ක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

four × 3 =