නැවෙන් වන්දි ගන්න බැරි වෙයි !

කොළඹ වරාය ඉදිරියේ ගිනිගෙන විනාශයට පත්වූ MV Xpress Pearl නෞකාවෙන් සිදු වූ හානිය වෙනුවෙන් වන්දි ලබා ගැනීම ගැටලුවක් වී ඇතැයි රාජ්‍ය ඇමති නාලක ගොඩහේවා මහතා සඳහන් කරයි.

මෙරට ඇති දේශීය නාවික නීති සහ ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් සඳහා අවශ්‍ය තාක්ෂණය ප්‍රමාණවත් නොවීම ඊට හේතුව බව ඔහු සඳහන් කරයි.
මුහුහුදේ දී සිදුවන අනතුරු වලින් ගලවා ගැනීමේ මෙහෙයුම් ක්‍රියාත්මක කරන සමාගම් දැනට මෙරට තුළ නොපවතින බවත් එවැනි සමාගම් පිහිටුවීමට නීතිමය බාධාවන් ද ඇති බවත් ඔහු පවසයි.

දැනට මාස කිහිපයකට පෙර ගිනිගැනීමට ලක්වූ ‘New Diamond’ නෞකාවෙන්ද වන්දි ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලියට සිදු වූ දෙයම මෙහිදී සිදුවීමේ හැකියාවක් ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකාවට එම නෞකාව ගලවා ගැනීමේ වගකීමක් භාර ගැනීමට ආයතනයක් නොමැති නිසා එම ගලවා ගැනීමේවගකිම බාර ගන්නේ වෙනත් රටවල ආයතන බවත් නිවු ඩයමන්ඩ් නෞකාව ගලවා ගැනීම සිදු කළේ සිංගප්පූරු ආයතනයක් එහි වගකීම දරමින් බවත් ඔහු පෙන්වා දෙයි.

එම ගලවා ගැනීමෙන් ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවුයේ රුපියල් මිලියන 400 පමණක් බවද නැව ගලවා ගැනීමෙන් ආදායමක් ලබා ගැනීමට නොහැකි වූ බවද ඔහු කියා සිටින ලදි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

12 − one =