ජනපති තවත් ගැසට් එකක් රිවස් කරයි

කොළඹ ඩී.එස්.සේනානායක විද්‍යාලයට අයත් භූමියක ඉදිකිරීමට යෝජනා කර තිබූ ඉදිකිරීම් ව්‍යාපෘතියක් අත්හිටුවීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය තීරණය කර තිබේ.
නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් එන්.පී.කේ. රණවීර සඳහන් කරන්නේ මෙම ව්‍යාපෘතිය පාසලේ යහපත උදෙසා සිදුකිරීමට සූදානම් කළ බවත්, එමගින් පාසල අවට ඇතිවන මාර්ග තදබදයට විසඳුමක් ලබාදීම සිදුවන බවත් ය.
එම ව්‍යාපෘතිය අවශ්‍ය නොවන බවට පාසැලෙන් සිදුකළ ඉල්ලීමක් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ දැනුම්දීමක් අනුව නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවා තිබේ.
මෙම ව්‍යාපෘතියට මාධ්‍ය ඇතුළු විවිධ පාර්ශ්ව විසින් විවේචන එල්ල කළ අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ව්‍යාපෘතිය අත්හිටුවීමට ජනපතිවරයා උපදෙස් දී තිබේ.
පාසලට අයත් භූමියක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා රජය විසින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ද නිකුත් කර තිබිණි.
එම ගැසට් නිවේදනයට අනුව ව්‍යාපෘතිය දියත් කිරීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ උපදෙස් අනුව පාසලට අයත් ඉඩමේ කොටසක් සහ අවට ඉඩම් කිහිපයක් නාගරික සංවර්ධනය අධිකාරියට පවරාදීමක් සිදු කර තිබිණි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

2 × 2 =